Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
„Výstavba fotovoltaické elektrárny na objektech v areálu VETUNI“
nadlimitní Příjem nabídek 23.05.2023 26.06.2023 10:00
Přístrojový celek LC/MS – vysokoúčinný kapalinový chromatograf s HS
nadlimitní Příjem nabídek 18.05.2023 20.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016